Privacyverklaring

Privacyverklaring conform AVG. Volgens de wet moet deze verklaring in duidelijke en begrijpelijke taal geschreven zijn.

Velden, 2022

Esmee Luijpers Photography

Mgr. Willemsenplein 4
5941 BL Velden

KVK: 84885769
BTW-ID: NL004035043B31

1.Doel

Als u contact met mij opneemt, bewaar ik de door u opgegeven naam, e-mailadres en overige contactgegevens die u aan mij verstrekt. De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen. Er bestaat geen nieuwsbrief of andere derden waaraan uw gegevens verstrekt worden. 

2.Deze gegevens worden verzameld

Contactgegevens, gegevens die verplicht zijn door de belastingdienst en informatie die u zelf verstrekt tijdens ons contact worden bewaard.

Foto’s die ik in uw opdracht heb gemaakt, worden minstens 1 jaar bewaard, als back-up waar u tegen een vergoeding gebruik van kunt maken mocht u uw foto’s verliezen.

3.Uw gegevens kunnen gedeeld worden met

Van alle klanten die een factuur van mij ontvangen, worden de fiscaal verplichte gegevens ook verwerkt in mijn financiële administratie en worden deze indien nodig ook gedeeld met de belastingdienst.

4.Beveiliging van de door mij vastgelegde persoonsgegevens

Uw gegevens worden op mijn versleutelde Microsoft account bewaard. Ik ben de enige persoon die toegang tot deze gegevens heeft.

5.Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen via esmeeluijpersphotography@gmail.com

6.Recht op intrekking van verleende toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie).

7.Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Interesse gewekt? Neem vrijblijvend contact met mij op!
Klik hier

06-20378347

esmeeluijpersphotography@gmail.com

KvK 84885769

2024 © Esmee Luijpers Photography
error: Content is protected !!