Algemene voorwaarden en privacy verklaring

Algemene voorwaarden en Privacy verklaring

ALGEMENE VOORWAARDEN ESMEE LUIJPERS PHOTOGRAPHY

 

Gegevens

Bedrijfsnaam

Esmee Luijpers Photography

Websites

www.esmeeluijpersphotography.nl

www.instagram.com/art.pictures.by.esmee 

www.facebook.com/esmeeluijpersphotography 

E-mail

luijpersesmee@gmail.com

Telefoonnummer

06-20378347

 

Algemeen

De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke of materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. De fotograaf behoudt het recht ten alle tijden de informatie wat betreft tarieven aan te passen.

Bij het boeken van een shoot gaat een klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

 

De fotoshoot

Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotograaf en de klant beide schikt. In het geval van ongelijkheid mag de fotoshoot worden afgezegd door de fotograaf of klant. Er wordt dan zo snel mogelijk een nieuwe afspraak gemaakt.

 

Betaling fotoshoot

De klant betaald het afgesproken bedrag direct naar de fotoshoot contant of krijgt achteraf een factuur die binnen 14 dagen betaald dient te zijn. De klant ontvangt de foto’s nadat het gehele bedrag betaald is.

 

Klachten

Klachten kunnen uiterlijk 7 dagen na het geleverde werk meegedeeld worden via het platform waar de klant eerder contact heeft opgenomen met de fotograaf. De fotograaf gaat dan zo snel mogelijk kijken wat hieraan gedaan kan worden en neemt dan contact met de klant op.

 

De foto’s

Na de fotoshoot krijgt de klant binnen 5 dagen de foto’s via wetransfer aangeleverd in de beste resolutie. Voor grote opdrachten kan de tijd langer zijn. 

Na de fotoshoot zal indien nodig door Esmee Luijpers Photography toestemming gevraagd worden om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals portfolio, sociale media en eigen gebruik.

Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd.

Esmee Luijpers Photography blijft ten alle tijden eigenaar van de foto’s. 

 

PRIVACY VERKLARING ESMEE LUIJPERS PHOTOGRAPHY

 

Esmee Luijpers Photography, gevestigd aan Mgr. Willemsenplein 4

5941 BL Velden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.esmeeluijpersphotography.nl 

Mgr. Willemsenplein 4

5941 BL Velden

06-20378347

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Esmee Luijpers Photography verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Esmee Luijpers Photography op via luijpersesmee@gmail.com , dan verwijderd deze de informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Esmee Luijpers Photography verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Esmee Luijpers Photography bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Esmee Luijpers Photography verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Esmee Luijpers Photography gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Esmee Luijpers Photography en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar luijpersesmee@gmail.com.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Esmee Luijpers Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via luijpersesmee@gmail.com